PRIVACYBELEID

DATA PROTECTION 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: 

 

Action Sports SRL 

Avenue Peltzer 64/1 

B – 4800 Verviers 

Tel.: +32 (0)87 89 97 70 

Email: info@actionsports.be 

 

Dank u voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

 

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website opent, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze verwerking is technisch noodzakelijk om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en de veiligheid van de website te waarborgen. Overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

Hostingdiensten door een derde partij
In het kader van de verwerking namens ons, verzorgt een derde partij hosting- en websitediensten voor ons. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de hieronder beschreven website, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Er is een opdrachtverwerkingsovereenkomst in de zin van art. 28 DSGVO gesloten.

  

2. Het verzamelen en gebruiken van gegevens voor de verwerking van contracten, het opnemen van contact en het openen van een klantaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de afhandeling van de overeenkomst of voor de behandeling van uw contact en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de afwikkeling van de overeenkomst en de behandeling van uw aanvragen.

Indien u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het doel van het openen van een klantaccount.

Als u gebruik maakt van onze B2B-shops, gaan wij ervan uit dat u alleen bedrijfsgegevens verstrekt.

Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantenrekening is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel in de klantaccount is voorzien.

 

3. Gegevensoverdracht

Voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces kiest, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn belast of aan de gekozen betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure bij de betalingsdienstaanbieder registreren met uw toegangsgegevens. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

 

4. Postreclame en uw recht van verzet

Bovendien behouden wij ons het recht om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen om onze klanten op een reclamevriendelijke manier aan te spreken in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO.

 

5. Nieuwsbrief

Wij gebruiken Mailchimp van The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (Mailchimp) om onze nieuwsbrief te versturen. Voor dit doel geven wij de volgende persoonsgegevens door aan Mailchimp: (bedrijfs)e-mailadres, de naam of het pseudoniem dat u opgeeft. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Om misbruik te voorkomen, maken wij gebruik van de dobule opt-in procedure om de registratie te voltooien. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt uitschrijven. Bovendien kan de herroeping geschieden via de aangegeven contactmogelijkheden. De verklaring van herroeping doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die tot dusver heeft plaatsgevonden. Wanneer u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens gewist.

Mailchimp is de ontvanger van uw persoonsgegevens en treedt voor ons op als orderverwerker. Wij hebben met Mailchimp een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten, of standaardcontractbepalingen, die de passende waarborgen voor de doorgifte van gegevens vormen.

 

6. Cookies and third-parties

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies).

Alle technisch onnodige cookies worden alleen geplaatst als u ons daarvoor toestemming geeft (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Om uw toestemming te verkrijgen, hebben wij een toestemmingsbeheer in de website geïntegreerd. Deze opent in de vorm van een banner wanneer de website wordt geladen. Alle informatie over de door ons gebruikte categorieën, diensten en derde aanbieders vindt u direct in de cookiebanner onder het menupunt “meer”.

Bovendien kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit kan voor elke browser worden gevonden door de onderstaande links te volgen:

 

Internet Explorer™ 

Safari™ 

Chrome™ 

Firefox™ 

Opera™ 

 

Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

 

7. Social media

Gebruik van social plugins van Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing, met behulp van de Shariff-oplossing.

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen, overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet volledig als plug-ins geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link op de pagina. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk.

Als u op een van de knoppen klikt, wordt een nieuw venster van uw browser geopend en wordt de pagina van de desbetreffende dienstverlener opgeroepen, waarop u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) bijv. op de knop “Vind ik leuk” of “Delen” kunt klikken.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, vindt u in de mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders:

 

https://www.facebook.com/policy.php 

https://twitter.com/de/privacy 

https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy 

https://help.instagram.com/155833707900388 

https://privacy.xing.com/ 

 

Onze online aanwezigheid op Facebook, Youtube, Instagram, Xing, LinkedIn

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en belangstellenden te verbeteren. Wij verstrekken er informatie over onze producten en lopende speciale promoties. Het gebruik van de sociale netwerken waarin wij vertegenwoordigd zijn, is vrijwillig. Wij willen u erop wijzen dat wanneer u onze online aanwezigheid in de sociale media bezoekt, uw gegevens automatisch kunnen worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogenaamde gebruikersprofielen gecreëerd. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden in het algemeen cookies gebruikt op uw eindapparaat. Het betreffende sociale netwerk is verantwoordelijk voor het plaatsen van cookies en zal hiervoor toestemming van u vragen en u indien nodig informeren. Alle informatie over de gegevensbescherming van de sociale netwerken is te vinden in hun verklaringen inzake gegevensbescherming. U vindt de links onder punt 8. sociale media.

 

 8. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Overeenkomstig Art. 15 DSGVO, het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
 • Overeenkomstig art. 16 DSGVO, het recht om onverwijld correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Overeenkomstig art. 17 DSGVO, het recht om te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is
   • het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
   • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
   • om redenen van openbaar belang; of
   • noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
 • Overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover:
   • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
   • de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
   • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; of
   • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • Overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen;
 • Bezwaar maken tegen verwerking overeenkomstig art. 21 indien de verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang (bijv. direct marketing). In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Overeenkomstig art. 7 (3) DSGVO, de aan u gegeven toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. De verwerking tot het tijdstip van de herroeping blijft hierdoor onaangetast.
 • Overeenkomstig art. 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

 

Indien u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, of indien u informatie wenst over het corrigeren, beperken of wissen van gegevens, of indien u een gegeven toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

 

datenschutz@grofa.com 

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Nadat u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen Dit is niet van toepassing indien de verwerking plaatsvindt voor direct-marketingdoeleinden. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.