VRIJWILLIGE RECALL VAN GIRO MERIT SPHERICAL

Giro roept vrijwillig zijn Merit Spherical mountainbikehelm terug. Tijdens een inspectie van de helm werd het vastgesteld dat bij sommige helmen de bandjes van de helm loskomen als er met relatief weinig kracht aan wordt getrokken. Wij verzoeken u de verkoop van dit product onmiddellijk stop te zetten en uw klanten te laten weten dat zij de helm niet meer mogen gebruiken.

Om u te helpen, vindt u hier een voorbeeldbrief voor de communicatie met uw klanten en een poster voor uw winkel die u kunt gebruiken. Daarnaast vindt u hier het persbericht.

Brief voor de consumenten poster Persbericht

Indien u de nieuwsbrief voor uw klanten gebruikt, verzoeken wij u vóór 15.03.2023 schriftelijk te bevestigen dat u al uw klanten hebt geïnformeerd – voor zover de klantgegevens beschikbaar waren. In een aparte brief informeren wij u over de procedure voor het omruilen van uw helmen.

Uw klanten kunnen hun helmen bij u of rechtstreeks via Action Sports SRL omruilen. Als uw klant via ons wil gaan, moet hij contact opnemen met info@giro-sports.com. Uw klant ontvangt dan alle informatie die nodig is om de omruiling rechtstreeks te verwerken.

Het is belangrijk dat het vrijwillige recall bericht op een zichtbare plaats in de winkels wordt opgehangen. Zichtbare plaatsen voor deze mededeling zijn bijvoorbeeld de deuren, de kassa’s of de displays met Giro-helmen in de winkels.

Uiteraard zijn wij zeer begaan met de veiligheid en de gezondheid van de klanten van onze merken. Daarom doen we er alles aan om onze partners en hun klanten in deze situatie te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de vrijwillige recall van de GIRO Merit-helm soepel verloopt.

Wij danken u voor uw begrip en uw hulp bij deze actie.

Uw Action Sports Team
HOUSE OF BRANDS

FAQs

Moet ik mijn klanten die bij mij een Giro Merit-helm hebben gekocht hiervan op de hoogte stellen?

Ja, breng uw klanten onmiddellijk op de hoogte en vertel hen de helm onmiddellijk niet meer te gebruiken. Uw klanten kunnen de helm bij u of rechtstreeks via Action Sports SRL ruilen. Als uw klant via ons wil gaan, moet hij met ons contact opnemen via info@giro-sports.com. Uw klant ontvangt dan alle informatie die nodig is om de omruiling rechtstreeks te verwerken.

Wat te doen met de Giro Merit helmen die ik niet verkocht heb?

Alle dealers die dit product hebben gekocht zijn op de hoogte gesteld. Wij verzoeken u onmiddellijk te stoppen met de verkoop van dit product en uw klanten te laten weten dat zij de helm niet meer mogen gebruiken. Neem contact met ons op via info@actionsports.be en wij zullen u onmiddellijk informeren over de procedure voor het omruilen van uw helmen.

Welke helmen moet ik terugsturen?

Alle onverkochte Giro Merit-helmen in uw voorraad en gebruikte helmen die u van consumenten hebt teruggekregen. Onverkochte helmen moeten indien mogelijk in de originele, onbeschadigde verpakking worden teruggestuurd, en gebruikte helmen moeten in een aparte zending worden teruggestuurd.

Wat gebeurt er met de helmen die ik terugstuur?

De Merit-helmen die u ons terugstuurt, worden door deskundigen in onze kantoren gecontroleerd en aan u teruggestuurd als wij geen gebreken hebben geconstateerd. Helmen die gebreken vertonen worden omgeruild.

Hoe weet ik of een helm al gecontroleerd is?

Giro Merit-helmen die zijn gecontroleerd en probleemloos zijn bevonden, zijn herkenbaar aan een groen sticker van Ø 5 mm op het serienummer in de helm en op het EAN-label op de helmdoos.

CONTACT VOOR VERDERE INFORMATIE:

Tel. : +32 (0)87 89 97 70
Email : info@actionsports.be